Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Kultūras pilī

15.oktobrī Viesītes Kultūras pilī notika dzejoļu krājuma “Mēs neesam viesi te” atvēršanas svētki, kurus kuplināja Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, pedagogu un audzēkņu darbu izstāde “Ceļojums mākslas pasaulē”. Grāmatas noformējumā izmantoti mūsu skolas absolventu un tagadējo audzēkņu darbi. Autori: Sandis Aldiņš, Amanda Mola, Adriāna Juškeviča, Endija Grundmane, Sanija Betkere, Ieva Grinberga, Baiba Cīrule, Sanija Sasa, Valters Rencis, Edgars Juškevics.

Šis ir laiks, kad apkārt izjūtam daudzus ierobežojumus, mums liegta ceļošanas brīvība, taču MĀKSLA ir tā, kas dod mums brīvību. Ar otas un zīmuļa palīdzību mēs varam izceļoties no košajām Latvijas pļavām līdz renesanses dzimtenei – Itālijai….Mēs varam “izstaigāt” Van Goga “Zvaigžņotās nakts”takas, iejusties Senās Ēģiptes tēlos un ar saviem darbiem iepriecināt apkārtējos. Krāsa mums var sniegt spēku, vitalitāti un emocijas.

Lai šis mazais “Ceļojums mākslas pasaulē” dod mums iespēju atslēgties no ikdienas rūpēm!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiViesītes Kultūras pilī

Sveiciens!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSveiciens!

Mākslas pulciņu nodarbības

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMākslas pulciņu nodarbības

SVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICIENS ZINĪBU DIENĀ!

Mācību procesa organizēšana

Kārtība mācību procesa organizēšanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, ievērojot epidemioloģisko situāciju Covid-19 laikā

Mācību process Viesītes Mūzikas un mākslas skolā, uzsākot 2020./2021. m. g. tiek organizēts klātienē,

ievērojot “Ieteikumus izglītības iestādēm piesardzības pasākumu īstenošanai Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

Mācību procesa organizācijas pamatnosacījumi, lai mazinātu iespējamos inficēšanās riskus, ir:

  • mācību plāna un procesa piemērošana atbilstoši epidemioloģiskajai situācijai un

skolēnu/audzēkņu vajadzībām,

  • sadarbība un informēšana (skolotāji, skolēni/audzēkņi, vecāki, institūcijas),

Read more…

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMācību procesa organizēšana