Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

SVEICAM ABSOLVENTUS!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICAM ABSOLVENTUS!

ABSOLVENTIEM

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiABSOLVENTIEM

Pievienojies mums!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiPievienojies mums!

Svarīgi

Informācija par 2019./2020.m.g. noslēgumu

Izlaiduma klašu audzēkņi :

  • mūzikas programmās gatavojas noslēguma eksāmeniem specialitātē un mūzikas teorijā (norises laiks no 19. – 26. maijam attālināti)
  • mākslas programmā turpina diplomdarba izstrādi (aizstāvēšana 26. maijā attālināti – prezentāciju iesūta diplomdarba vadītājam)

Pārējo klašu audzēkņiem:

Semestra vērtējuma izlikšana:

  1. Semestra vērtējums ir vidējais klātienes un attālināto mācību vērtējums (ja atzīme šķiras, lielāks svars ir klātienes vērtējumam);
  2. Skolotājam ir tiesības (bet ne pienākums) semestra atzīmi paaugstināt vai pazemināt par 1 balli, ņemot vērā i/ni/n vērtējumu skaitu un attieksmi pret mācību darbu attālināto mācību periodā.

Read more…

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSvarīgi

4.maijs

SVEICAM LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS 30.GADADIENĀ!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgti4.maijs