Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

SVEICAM!

Sveicam Adriju Bantausku ar iegūto III vietu kategorijā – fotogrāfija

III Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Ģederta Eliasa mīklu minot”!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICAM!

Uzmanību!

Par mācību darbu Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

no 2020. gada 26. oktobra

  • Individuālās mācību stundas notiks pēc stundu saraksta;
  • Individuālās un grupu nodarbības klātienē vienlaikus drīkstēs apmeklēt izglītojamie no vienas mājsaimniecības (māsas, brāļi);
  • Grupu nodarbības klātienē tiks organizētas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības grupās  tikai vienas vispārizglītojošās skolas klases vai pirmsskolas grupas ietvaros.

Sīkāka informācija pie saviem skolotājiem!

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiUzmanību!

IZSTĀDE

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiIZSTĀDE

SVEICAM!

Noslēdzies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais

III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Ģederta Eliasa mīklu minot”, kura tēma – “Lauku sadzīves aina”.

Priecājamies par mūsu skolas audzēkņu panākumiem:

Pulciņa “Fotomixlis” audzēknēm Adrijai Bantauskai – III vieta un “Laflora”balva un Esmeraldai Misiņai – atzinība.

Mākslas skolas audzēkņiem:

Viesturam un Edgaram Juškeviciem, Alenam Justam Plēsumam – atzinības, Baibai Cīrulei – “Kanclers” balva, Sanijai Betkerei un Martai Frīdai Zaļaiskalnei – “Karameļu darbnīcas”balvas.

/pedagogs – Inga Kursīte/

Apsveicam!Adrijas Bantauskas foto

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICAM!

Viesītes Kultūras pilī

15.oktobrī Viesītes Kultūras pilī notika dzejoļu krājuma “Mēs neesam viesi te” atvēršanas svētki, kurus kuplināja Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņu koncerts, pedagogu un audzēkņu darbu izstāde “Ceļojums mākslas pasaulē”. Grāmatas noformējumā izmantoti mūsu skolas absolventu un tagadējo audzēkņu darbi. Autori: Sandis Aldiņš, Amanda Mola, Adriāna Juškeviča, Endija Grundmane, Sanija Betkere, Ieva Grinberga, Baiba Cīrule, Sanija Sasa, Valters Rencis, Edgars Juškevics.

Šis ir laiks, kad apkārt izjūtam daudzus ierobežojumus, mums liegta ceļošanas brīvība, taču MĀKSLA ir tā, kas dod mums brīvību. Ar otas un zīmuļa palīdzību mēs varam izceļoties no košajām Latvijas pļavām līdz renesanses dzimtenei – Itālijai….Mēs varam “izstaigāt” Van Goga “Zvaigžņotās nakts”takas, iejusties Senās Ēģiptes tēlos un ar saviem darbiem iepriecināt apkārtējos. Krāsa mums var sniegt spēku, vitalitāti un emocijas.

Lai šis mazais “Ceļojums mākslas pasaulē” dod mums iespēju atslēgties no ikdienas rūpēm!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiViesītes Kultūras pilī