Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Uzmanību!

Par mācību darbu Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

no 2020. gada 26. oktobra

  • Individuālās mācību stundas notiks pēc stundu saraksta;
  • Individuālās un grupu nodarbības klātienē vienlaikus drīkstēs apmeklēt izglītojamie no vienas mājsaimniecības (māsas, brāļi);
  • Grupu nodarbības klātienē tiks organizētas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības grupās  tikai vienas vispārizglītojošās skolas klases vai pirmsskolas grupas ietvaros.

Sīkāka informācija pie saviem skolotājiem!

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiUzmanību!

No comments

The comments are closed.