Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

SVEICAM!

Noslēdzies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais

III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Ģederta Eliasa mīklu minot”, kura tēma – “Lauku sadzīves aina”.

Priecājamies par mūsu skolas audzēkņu panākumiem:

Pulciņa “Fotomixlis” audzēknēm Adrijai Bantauskai – III vieta un “Laflora”balva un Esmeraldai Misiņai – atzinība.

Mākslas skolas audzēkņiem:

Viesturam un Edgaram Juškeviciem, Alenam Justam Plēsumam – atzinības, Baibai Cīrulei – “Kanclers” balva, Sanijai Betkerei un Martai Frīdai Zaļaiskalnei – “Karameļu darbnīcas”balvas.

/pedagogs – Inga Kursīte/

Apsveicam!Adrijas Bantauskas foto

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICAM!

No comments

The comments are closed.