Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Svarīgi

Informācija par 2019./2020.m.g. noslēgumu

Izlaiduma klašu audzēkņi :

  • mūzikas programmās gatavojas noslēguma eksāmeniem specialitātē un mūzikas teorijā (norises laiks no 19. – 26. maijam attālināti)
  • mākslas programmā turpina diplomdarba izstrādi (aizstāvēšana 26. maijā attālināti – prezentāciju iesūta diplomdarba vadītājam)

Pārējo klašu audzēkņiem:

Semestra vērtējuma izlikšana:

  1. Semestra vērtējums ir vidējais klātienes un attālināto mācību vērtējums (ja atzīme šķiras, lielāks svars ir klātienes vērtējumam);
  2. Skolotājam ir tiesības (bet ne pienākums) semestra atzīmi paaugstināt vai pazemināt par 1 balli, ņemot vērā i/ni/n vērtējumu skaitu un attieksmi pret mācību darbu attālināto mācību periodā.

 

Attālināto mācību perioda vērtējuma izlikšana mūzikas programmās:

  1. Instrumenta spēlē un dziedāšanā – audzēknis iesūta paredzētā pārbaudījuma programmas ierakstu (vēlams video, bet, ja nav tādu iespēju, audio) savam skolotājam (pieļaujams spēlēt no notīm un par vienu samazināt skaņdarbu skaitu);
  • skolotājs nodrošina, lai ierakstu būtu iespēja noskatīties/noklausīties metodiskās komisijas vadītājam.
  • audzēknim par pārbaudījuma programmas ierakstu jāsaņem vērtējums “i”, lai skolotājs varētu izlikt pietiekamu attālināto mācību perioda vērtējumu (ne mazāk kā 4 balles);
  1. Mūzikas teorētiskajos mācību priekšmetos un kolektīvajā muzicēšanā-

skolotājs uzdod vienu vai vairākus uzdevumus, ko vērtē ar atzīmi, un izliek vidējo vērtējumu (iespēju robežās vēlams uzdod tādus uzdevumus, kuru izpildes rezultātu neietekmē vai minimāli ietekmē palīglīdzekļu izmantošana vai ģimenes locekļu iesaistīšanās uzdevumu izpildē; piem., dziedāt intervālus, akordus u.tml.; spēlēt/dziedāt savu partiju);

Mākslas programmās – attālināto mācību perioda vērtējumu izlikšana jāplāno līdz 28.maijam, t.i., visi uzdevumi, kas tiek vērtēti ar atzīmi, jāveic līdz šim termiņam.

II semestra atzīmēm un gada atzīmēm jābūt izliktām līdz 28.05. plkst.16.00, līdz pedagoģiskajai sēdei.

Plenērs notiks attālināti, veicot skolotāju dotos uzdevumus.

Koncertmeistari iespēlē audzēkņu pārbaudījumu pavadījumus un nosūta audzēkņiem vai skolotājiem. Skolotājs izvērtē tehniskās un mākslinieciskās iespējas un pieņem lēmumu, vai audzēknis pārbaudījuma programmas ierakstu veiks ar vai bez pavadījuma.

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSvarīgi

No comments

The comments are closed.