Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Mācības notiks attālināti

Brīvlaika nedēļā gatavojamies mācīties attālināti!

Laika posmā no 16.03.2020. – 20.03.2020. notiek plānotais skolēnu brīvlaiks, kura laikā izglītības iestādēm iespējams sagatavoties turpmākā mācību procesa nodrošināšanai. Arī Viesītes  Mūzikas un mākslas skola brīvlaika nedēļā gatavojas, lai mācības varētu uzsākt attālināti.

Sākot no 2020. gada 23. marta tiks organizēts mācību process attālināti ,t.i., audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apzināt iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne). To izdarīs ikkatrs pedagogs tuvākajā laikā. Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs ievietota pieejamās komunikācijas platformās, kā arī tiks nodrošināti materiāli uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām. Atpakaļsaikne ar pedagogu, attālinātā mācību procesa laikā būs atšķirīga – instrumentu spēlē, vokālajā mākslā, piemēram, apgūtā video ieraksti u.c. formas, jeb, iespējams, uzdevuma izpildes izvērtēšana, darbu skates mākslā vai koncerti mūzikā, pārbaudes darbi mūzikas teorijas mācību priekšmetos, izpētes darbu prezentācijas Mākslas valodas pamatos u.c.

Interešu izglītības audzēkņiem līdz 14.04. nodarbības nenotiks.

Mācību maksa par aprīļa mēnesi netiks iekasēta.

Lūdzam ikkatru vecāku apdomāt, kā attālinātā mācību procesa laikā, izmantojot elektroniskos rīkus, varētu organizēt atpakaļsaikni ar pedagogu, piemēram, instrumentu spēlē (apgūtā video ieraksti u.c. formas).

Ja izglītojamajam nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu noderēt attālinātajās mācībās (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne), lūdzu sazinieties ar direktori Ingu Bartkeviču mob.talr.27843634, muzika.maksla@viesite.lv

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMācības notiks attālināti

No comments

The comments are closed.