Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Archive for the 'Aktualitātes' Category

Mācības notiks attālināti

Brīvlaika nedēļā gatavojamies mācīties attālināti!

Laika posmā no 16.03.2020. – 20.03.2020. notiek plānotais skolēnu brīvlaiks, kura laikā izglītības iestādēm iespējams sagatavoties turpmākā mācību procesa nodrošināšanai. Arī Viesītes  Mūzikas un mākslas skola brīvlaika nedēļā gatavojas, lai mācības varētu uzsākt attālināti.

Sākot no 2020. gada 23. marta tiks organizēts mācību process attālināti ,t.i., audzēkņiem uzdos patstāvīgos darbus, kas veicami līdz noteiktam laikam, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām.

Tāpēc mums ir ļoti svarīgi apzināt iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne). To izdarīs ikkatrs pedagogs tuvākajā laikā. Par veicamajiem mācību uzdevumiem informācija būs ievietota pieejamās komunikācijas platformās, kā arī tiks nodrošināti materiāli uzdotā darba izpildei un attālināta mācību procesa nodrošināšanai.

Mācību procesu attālināti katrs pedagogs organizēs individuāli, audzēkņiem uzdodot patstāvīgos darbus, izmantojot iespējamos komunikācijas kanālus ar izglītojamajiem, nodrošinot mācību plāna izpildi saskaņā ar mācību priekšmetu programmām. Atpakaļsaikne ar pedagogu, attālinātā mācību procesa laikā būs atšķirīga – instrumentu spēlē, vokālajā mākslā, piemēram, apgūtā video ieraksti u.c. formas, jeb, iespējams, uzdevuma izpildes izvērtēšana, darbu skates mākslā vai koncerti mūzikā, pārbaudes darbi mūzikas teorijas mācību priekšmetos, izpētes darbu prezentācijas Mākslas valodas pamatos u.c.

Interešu izglītības audzēkņiem līdz 14.04. nodarbības nenotiks.

Mācību maksa par aprīļa mēnesi netiks iekasēta.

Lūdzam ikkatru vecāku apdomāt, kā attālinātā mācību procesa laikā, izmantojot elektroniskos rīkus, varētu organizēt atpakaļsaikni ar pedagogu, piemēram, instrumentu spēlē (apgūtā video ieraksti u.c. formas).

Ja izglītojamajam nav pieejami nekādi komunikācijas rīki, kas varētu noderēt attālinātajās mācībās (e-pasts, tālrunis, sociālie tīkli, e-platformas, izglītības iestādes tīmekļa vietne), lūdzu sazinieties ar direktori Ingu Bartkeviču mob.talr.27843634, muzika.maksla@viesite.lv

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiMācības notiks attālināti

Bēthovenam – 250

9.martā mūzikas skolas programmu īstenošanas vietā Neretā  notika  Natašas Šimanauskas un Ingas Bartkevičas klavierspēles un kora klases audzēkņu mācību koncerts klavierspēlē kopā ar audzēkņu vecākiem -„Bēthovena cīņas un uzvaras” . Šajā reizē pasākums tika papildināts ar stāstījumu par Ludvigu van Bēthovenu, jo šis gads visā pasaulē veltīts komponista 250 gadu atcerei.

Stāstījumu papildināja attēli un  audzēkņu atskaņotie L.van Bēthovena skaņdarbi. Ludviga van Bēthovena – bērna lomā iejutās Dominiks  Kippari.

Audzēkņu vecākiem sagādāja prieku bērnu panākumi klavierspēlē.

Gatavosimies nākamajām uzstāšanās reizēm!

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiBēthovenam – 250

mūzikas festivālā

28.februārī Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskolā  norisinājās VII Latvijas mūzikas skolu un mūzikas vidusskolu audzēkņu festivāls VISPĀRĒJĀS KLAVIERĒS.

No Viesītes Mūzikas un mākslas skolas tajā veiksmīgi piedalījās 2.kora klases audzēkne Patrīcija Kilbauska (ped. Jekaterina Haļiullina). Jāpiebilst,ka Patrīcijai šī bija pirmā uzstāšanās festivālā,spēlējot klavieres. Apsveicam!

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtimūzikas festivālā

Dalība konkursā

Piektdien, 21. februārī Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolā norisinājās VII Starptautiskais Arvīda Žilinska jauno pianistu konkurss, kurā piedalījās audzēkņi ne tikai no Latvijas mūzikas skolām, bet arī no Lietuvas, Igaunijas un Polijas.  Konkursā uzstājās 45 dalībnieki.

Mūsu skolu konkursā ar labiem rezultātiem pārstāvēja 4. klavieru klases audzēkne Vita Kampe (pedagogs Inga Bartkeviča). Savā klašu grupā Vita saņēma Atzinību.

Paldies audzēknei par ieguldīto darbu un vecākiem par atbalstu!

Direktore Inga Bartkeviča

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiDalība konkursā

Karnevāls tuvojas…

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiKarnevāls tuvojas…