Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Archive for the 'Aktualitātes' Category

SVEICIENS SVĒTKOS!

Martas Malcenieces (1.kl.) zīmējums

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICIENS SVĒTKOS!

SVEICAM!

Sveicam Adriju Bantausku ar iegūto III vietu kategorijā – fotogrāfija

III Starptautiskajā vizuālās mākslas konkursā “Ģederta Eliasa mīklu minot”!

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICAM!

Uzmanību!

Par mācību darbu Viesītes Mūzikas un mākslas skolā

no 2020. gada 26. oktobra

  • Individuālās mācību stundas notiks pēc stundu saraksta;
  • Individuālās un grupu nodarbības klātienē vienlaikus drīkstēs apmeklēt izglītojamie no vienas mājsaimniecības (māsas, brāļi);
  • Grupu nodarbības klātienē tiks organizētas profesionālās ievirzes vai interešu izglītības grupās  tikai vienas vispārizglītojošās skolas klases vai pirmsskolas grupas ietvaros.

Sīkāka informācija pie saviem skolotājiem!

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiUzmanību!

IZSTĀDE

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiIZSTĀDE

SVEICAM!

Noslēdzies Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas organizētais

III Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Ģederta Eliasa mīklu minot”, kura tēma – “Lauku sadzīves aina”.

Priecājamies par mūsu skolas audzēkņu panākumiem:

Pulciņa “Fotomixlis” audzēknēm Adrijai Bantauskai – III vieta un “Laflora”balva un Esmeraldai Misiņai – atzinība.

Mākslas skolas audzēkņiem:

Viesturam un Edgaram Juškeviciem, Alenam Justam Plēsumam – atzinības, Baibai Cīrulei – “Kanclers” balva, Sanijai Betkerei un Martai Frīdai Zaļaiskalnei – “Karameļu darbnīcas”balvas.

/pedagogs – Inga Kursīte/

Apsveicam!Adrijas Bantauskas foto

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiSVEICAM!