Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Pedagogi

MŪZIKĀ

Inga Bartkeviča (klavierspēle)

Agnese Levinska (dziedāšana, ansamblis)

Nata Šimanauska (mūzikas mācība un teorija, dziedāšana, koris)

Jekaterina Haļiullina  (klavierspēle)

MĀKSLĀ

Inga Kovaļevska

Līga Kate Trukšāne

 

No comments

The comments are closed.