Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Pedagogi

VIESĪTĒ

MŪZIKĀ

Inga Bartkeviča (klavierspēle)

Agnese Levinska (dziedāšana)

Nata Šimanauska (mūzikas mācība un teorija, dziedāšana, koris)

Jekaterina Haļiullina  (klavierspēle)

MĀKSLĀ

Inga Kovaļevska (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija, darbs materiālā, zīda apgleznošana,noslēguma darbs)

Līga Kate Trukšāne (veidošana,zīmēšana, gleznošana, kompoz., darbs materiālā, zīda apgl., mākslas val.pamati)

MĀCĪBU PROGRAMMU ĪSTENOŠANAS VIETĀS

SALĀ

MŪZIKĀ

Ilze Gaidele (mūzikas teorija, dziedāšana, ansamblis)

Gunta Davidovska (klavieres)

MĀKSLĀ

Dace Ķiploka (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija)

Tatjana Tkačova (darbs materiālā, veidošana, kompozīcija, zīda apgl.,mākslas val.pam.)

BIRŽOS

MŪZIKĀ

Emīlija Balode (mūzikas teorija, klavieres)

MĀKSLĀ

Ineta Rautiņa (darbs materiālā, veidošana)

Līga Kate Trukšāne (zīmēšana, gleznošana, kompozīcija)

NERETĀ

MŪZIKĀ

Ginta Gudjāne (dziedāšana)

Nata Šimanauska (mūzikas mācība un teorija, dziedāšana)

Sandra Andersone (klavieres)

MAZZALVĒ    

MŪZIKĀ 

Marika Cielava (mūzikas teorija, klavieres)

No comments

The comments are closed.