Mūzikas un mākslas skola

Viesītes Mūzikas un mākslas skola

Projekts

Par projektu ,,Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās ievirzes programmas ,, Vizuāli plastiskā māksla’’” īstenošanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā”

Viesītes novada dome saņēmusi atbalstu Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas projektam,,Materiāltehniskās bāzes uzlabošana profesionālās ievirzes programmas ,, Vizuāli plastiskā māksla” īstenošanai Viesītes Mūzikas un mākslas skolā” . Līdz ar to kopā ar Viesītes novada pašvaldības finanšu līdzekļiem iegādāta Keramikas apdedzināšanas krāsns.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktore Inga Bartkeviča īstenojusi projektu, lai nodrošinātu mākslas izglītības izcilību  un starptautisku konkurētspēju,

Projekta mērķis:

Lai nodrošinātu kvalitatīvu un profesionālu mācību procesu, skolai bija nepieciešams  iegādāties jaunu keramikas apdedzināšanas krāsni. Neskatoties uz to, ka nebija pienācīga aprīkojuma māla apdedzināšanai, audzēkņi piedalījās Valsts rīkotajos konkursos. Liela formāta darbi apdedzināšanai tika transportēti uz Jēkabpils mākslas skolas filiāli Zasā. Tas bija diezgan sarežģīti, jo neapdedzināti māla darbiņi ir ļoti trausli.

Krāsniņas iegāde dod iespēju izstrādāt noslēguma darbus veidošanā.

Mufeļa iegāde sekmēs jauno mākslinieku – iesācēju profesionālo izaugsmi.

Projekta ilgtermiņa mērķis:

Nodrošināt mākslas izglītības izcilību  un starptautisku konkurētspēju, uzlabojot Viesītes Mūzikas un mākslas skolas nepieciešamo  materiāltehnisko bāzi.

Uzdevumi:

  • Iegādāties keramikas apdedzināšanas krāsni.
  • Apmeklēt amatniecības centra ,,Rūme” rīkotās meistardarbnīcas.
  • Rīkot radošās darbnīcas ar profesionālu keramiķu piedalīšanos.
  • Sarīkot audzēkņu darbu izstādi.

Lai īstenotu projektā plānotās aktivitātes, Viesītes Mūzikas un mākslas skolas audzēkņi ir jau apmeklējuši amatniecības centra ,,Rūme” rīkotās meistardarbnīcas.

Viesītes Mūzikas un mākslas skolas direktore Inga Bartkeviča

 

posted by Kovaļevska Inga in Aktualitātes and have Komentāri ir izslēgtiProjekts

No comments

The comments are closed.